Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-04-17
USD 3,7277 -1,24%
EUR 4,0330 +0,47%
CHF 3,9072 +0,44%
GBP 5,5948 -0,04%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Przetarg, data publikacji 2011-07-22, miasto Końskie
Data publikacji: 2011-07-22
Przedmiot: Zadanie nr 1. Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, środki do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym oraz środki do dezynfekcji wyrobów szklanych i do dezynfekcji i mycia inkubatorów.
Lokalizacja: Końskie
(świętokrzyskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Środki dezynfekcyjne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1.
Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, środki do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym oraz środki do dezynfekcji wyrobów szklanych i do dezynfekcji i mycia inkubatorów.
1. Preparat bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu. Służący do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów, działający na bakterie, wirusy i grzyby, a po dodaniu aktywatora działający na prątki gruźlicy i spory przez cały okres przydatności do użycia. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagane paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego (w cenie preparatu). Zakres działania - B, V, Tbc, F, S. Czas działania - do 0,5 godz. ( B, V, F, Tbc). Posiada pozytywna opinie Olympusa. Opakowanie - 10 kg. np. Sekusept Pulver - 1000kg.
1.a Paski testowe do preparatu np. Sekusept Pulower - 10 op. a/50 szt.
2. Aktywator do w/w preparatu, poszerzający spektrum działania o prątki gruźlicy i spory. Opakowanie - 2 L - 250 L.
3. Środek do dezynfekcji wysokiego stopnia o działaniu sporobójczym delikatnych instrumentów medycznych, narzędzi i endoskopów. Preparat na bazie buforowego roztworu kwasu nadoctowego. Czas działania - 5 min. Zakres działania - B, V, Tbc, F, S. Opakowanie -5L np. Nu Cidex - 30L
4. Preparat na bazie aktywnego tlenu, nie zawierający związków boru np. Erisan Oxy +. Nie wymaga dodania aktywatora - możliwość użycia bezpośrednio po rozpuszczeniu. W pełni rozpuszczalny. Doskonałe właściwości myjące. Może być stosowany; do narzędzi, powierzchni w tym wrażliwych ( z wyjątkiem wykonanych z miedzi i brązu), może być dodawany do prania tekstylnych wyrobów medycznych. Szerokie spektrum dezynfekcyjne; B, F, Tbc, V (HIV, HIV , polio), S - 5 min.
Skład: nadweglan sodu <30%, związki kompensujące <30%, zawartość niejonowych związków powierzchniowo-czynnych do <5%, pH roztworu użytkowego neutralne (7,5). Opakowanie saszetka 50g. - 1500 saszetek.
5. Preparat do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji i mycia narzędzi, a także może być stosowany do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym. Uniwersalny środek dezynfekcyjny dodatkowo o działaniu myjącym. Przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat zawiera w składzie mononadsiarczan potasu, posiada barwny wskaźnik roztworu. Czas działania - 15 min. Zakres działania - B, V, F. Posiada pozytywną opinię I M i Dz. Opakowanie - saszetka 200g. Np. Virkon - 500 saszetek po 200g
6. Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanuran sodu ( Na DCC), nie zawierający kwasów organicznych. W tabletkach, o obojętnym ph 7 roztworu roboczego. Przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również zanieczyszczonych materiałem organicznym, służy także do dezynfekcji ssaków. Zakres działania - B, Tbc, F, V. Czas działania - 15 min. Max. stężenie aktywnego chloru w roztworze do 2000 ppm. Posiadający potwierdzone działanie na Clostridium difficile ( w warunkach brudnych). Opakowanie - 300 tabl. np. Medicarine tabl. op. a/300szt - op. 30.
7. Preparat do dezynfekcji powierzchni oraz przedmiotów, które można zanurzać. Biały proszek o zawartości czynnego chloru min. 25%, rozpuszczalny w zimnej wodzie. Czas działania - 2godz. Zakres działania - B, V. Opakowanie - 6 kg. np. Chloramina T - 800kg.
8. Preparat myjąco - dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych. Działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni. Opakowanie - 6L. Np. Incidin Plus a/6L - 10op.
Zadanie 2
Środki przeznaczone do dezynfekcji rąk, chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i pielęgnacji skóry.
1. Preparat do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk. Zawierający etanol (75 g), substancje nawilżająco- pielęgnujące, naturalne olejki eteryczne. Preparat systemu zamkniętego. Posiadający rejestr jako produkt leczniczy, pakowany w jednorazowe opakowania o pojemności 0,7 l np. AHD 2000 - 1400szt.
2. Nawilżający lotion do pielęgnacji skóry rąk, pakowany w jednorazowe worki o pojemności 0,7 l. Środek nie zawierający substancji konserwujących, dobrze tolerowany przez skórę. Kompatybilny ze środkiem z pozycji 1 np. Sterisol Lotion - 860szt.
3. Delikatne, jałowe, antybakteryjne mydło w płynie do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, o ph 6,7 zawierające bakteriostat, związki powierzchniowo czynne oraz substancje natłuszczające i pielęgnujące skórę np. Microshield Lanosoap Opakowanie o pojemności - 0,5 l - 800 szt.
4. Delikatne, jałowe, antybakteryjne mydło w płynie do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, o ph 6,7 zawierające bakteriostat, związki powierzchniowo czynne oraz substancje natłuszczające i pielęgnujące skórę np. Microshield Lanosoap Opakowanie o pojemności - 1 l - 200 szt.
5. Preparat służący do dekontaminacji przed zabiegiem chirurgicznym zawierający triclosan, bez zawartości chlorkeksydyny. Ph fizjologiczne 5 - 5,5. Aktywny wobec bakterii (w tym MRSA, ORSA) i wirusów (HBV, HIV) np. Skinman Scrub op/0,5L - 360szt.
Zadanie 3
Środki dezynfekcyjne przeznaczone do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, wyrobów i urządzeń medycznych.
1. Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco -dezynfekcyjnych. Zawierające czwartorzędowe związki amonowe ( chlorek didecylodimetyloamoniowy). Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG. Rozmiar chusteczki nie mniejszy niż 200cm x 220cm. Zakres działania - B, Tbc, F, V (EN -14476), Norovirus. Opakowanie - 200 szt. np. Sani Cloth Active a/200szt - 370op.
2. Gotowe do użycia chusteczki na bazie alkoholu (2 - propanol), odpowiednie do wszystkich powierzchni w sektorze medycznym( szpitalach, gabinetach stomatologicznych). Rozmiar chusteczki nie mniejszy niż 200cm x 220cm np. Sani Cloth 70. Spełniające wymagania EN 13727, EN 13624, EN 14348 oraz działające na V (HBV, HIV, HCV) do 1 min. Opakowanie - 200szt. np. Sani Cloth 70 a/200szt - 460op.
3. Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie glukoprotaminy, alkoholu i QAV. Nie zawierający aldehydów. Zakres działania - B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV< Rota, Adeno) w czasie do 5 minut. Opakowanie - 750 ml np. Incidin Foam a/750ml - 50op.
Zadanie 4
Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji w automatycznej myjni endoskopowej MINI ETD.
1. Płynny środek do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniach myjąco-dezynfekujących z pompa dozującą w temp. 60C* np. Thermosept ED, skład - 20% aldehydu glutarowego. Zakres działania - B, V (HIV, HIV, polio) F, Tbc. Opakowanie - 5l - 30 op.
2. Preparat przeznaczony do mycia endoskopów w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniach myjąco-dezynfekujących z pompa dozującą np. Thermosept ER.Skład - niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, substancje wspomagające przygotowanie roztworów, substancje chroniące przed korozją. Opakowanie - 5l - 60 op.
Zadanie 5
Środki dezynfekcyjno- myjąco - pielęgnacyjne do chemiczno - termicznej dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego w temp. do 60*C i 90*C.
1. Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych np., Neodisher Septo PreClean. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Nie powoduje utwardzania białek. Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze 0,5% 5min., 20oC, pratkobójcze 1,0% 15 min., 20oC, wirusobójcze: osłonowe (włącznie z HIV, HIV, HCV) 1,5% 10 min., 20oC lub 1,0% 30min., 20oC Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godz. Opakowanie 5L - 15op.
2. Alkaliczny środek myjąco - dezynfekujący z działaniem przeciw prionom Stężenie robocze - koncentrat Zakres działania - B, V, F, Tbc, S Związki aktywne - metakrzemian disodowy 15-30%, tenzyd amfoteryczny 1-5% np. Neodisher Septo Clean* op/5L - 24op.
3. Kwaśny preparat myjący i neutralizujący do myjni - dezynfektorów medycznych i laboratoryjnych, nie zawiera fosforu - neutralizacja alkalicznej kąpieli w myjkach mp. Neodisher Z Opakowanie 5L - 8op.
4. Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji np. Neodisher MediKlar. Dozowanie 0,3-1,0 ml/L, okres trwałości minimum 12 miesięcy. Opakowanie 5L - 8op.
5. Środek pielęgnacyjny do narzędzi, aerozol. Nie zawiera CFC Zawiera biały olej medyczny. Do pielęgnacji narzędzi z przegubami po procesie dekontaminacji. Nie powoduje osadów. Nie jest toksyczny. Np. Neodisher IP Spray Op. 400ml - 10op.
6. Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny do maszynowej dekontaminacji ram łóżek, kontenerów do narzędzi np. Neodisher Dekonta* Skuteczność działania potwierdzona badaniem procesowym. Skład niejonowe związki powierzchniowo czynne, składnik aktywny - glioksal. Zakres działania - B, V (HBV, HCV, HIV). Op/20L- 13 op.
7. Środek płuczący do łóżek i wózków w myjniach dekontaminacyjnych. Płyn o neutralnej wartości ph, zabezpieczający przed korozją np. Neodisher TN*. Op/20L- 5op.
8. Kwaśny środek do gruntownego mycia/odkamieniania narzędzi ze stali nierdzewnej metodą zanurzeniową np. Neodisher IR. Usuwający przebarwienia oraz naloty z rdzy. Dozowanie 10-30ml/L. Okres trwałości min. 12 miesięcy. Opakowanie 12kg - 2op.
9. Preparat do czyszczenia komór autoklawu, butelka 500ml z atomizerem 30%-40% propan-2 - Ol, 1%-3% metyl - ether oxirane z 2.2 (oxyimino) bis (etanol) np. SterilCare. Rozpuszczalny w wodzie. Ph neutralne. Opakowanie 500ml - 10op.
10. Środek do pianowego mycia powierzchni na bazie wodorotlenku sodu i drugorzędowych alkilosulfonianów np. Topax F. Opakowanie 5L - 12op.
Zadanie 6
Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji aparatów do hemodializy AK - 95, Dialog
1. Środek przeznaczony do dezynfekcji chemicznej aparatów do hemodializy. Zakres działania - B, V, F. Czas działania - 10 min. Stężenie cieczy roboczej -2,5%. Związek aktywny - kwas nadoctowy , nadtlenek wodoru. Np. Steridial Forte. Opakowanie 10 l - 35 op.
Zadanie 7
Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji aparatów do hemodializy AK-95
1. Kapsuła dezynfekcyjna Clean Cart C - 200szt.
Zadanie 8
Środki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji aparatów do hemodializy Dialog
1. Kwasek cytrynowy 50% op. a/10L - 2000L
W odniesieniu do każdego zadania i każdej z poz. Formularza Cenowego, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować środki dezynfekcyjne o wszystkich parametrach wymienionych w SIWZ (wg. opisu działania i składu poszczególnych środków dezynfekcyjnych). Jeżeli zaproponowany środek dezynfekcyjny nie posiada takiego zakresu (spektrum) działania jakie żąda Zamawiający, oferta podlega odrzuceniu. Dopuszcza się złożenie oferty na środki dezynfekcyjne o szerszym zakresie działania niż wymienione. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć firmowe materiały informacyjne dotyczące oferowanego środka. Wszystkie środki dezynfekcyjne powinny być oznakowane znakiem CE. Zamawiający nie wyraża zgody na inny niż zaproponował podział zadań..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
zamów pełny dostęp


Zamów dostęp do informacji przetargowych i ciesz się pełną funkcjonalnością.
Ok. 3.000 nowych informacji przetargowych każdego dnia to doskonałe źródło zleceń dla Twojej firmy. Sprawdź nas i zobacz możliwości.


Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.