Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-04-24
USD 3,6895 -1,27%
EUR 4,0161 +0,21%
CHF 3,8732 +0,20%
GBP 5,5876 -0,31%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Przetarg, data publikacji 2011-09-09, miasto Włoszczowa
Data publikacji: 2011-09-09
Przedmiot: Stacja zlewna ścieków dowożonych obejmuje urządzenie służące do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych z samochodów i przyczep asenizacyjnych, umożliwiające określenie ilości dostarczonych ścieków, temperatury, pH, przewodności. Urządzenie winno i
Lokalizacja: Włoszczowa
(świętokrzyskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, ul. Wiejska 55- gm. Włoszczowa:
dostawa, montaż i uruchomienie stacji zlewnej do odbioru ścieków dowożonych przez tabor asenizacyjny ..


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Stacja zlewna ścieków dowożonych obejmuje urządzenie służące do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych z samochodów i przyczep asenizacyjnych, umożliwiające określenie ilości dostarczonych ścieków, temperatury, pH, przewodności.
Urządzenie winno identyfikować przewoźników, dostawców ścieków a także mierzyć i kontrolować parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości zgodnych z przyjętymi normami . W skład urządzenia wchodzi:
1). CZĘŚĆ POMIAROWA:
Szafka zewnętrzna sterująco-identyfikująca (wykonana ze stali nierdzewnej)
wyposażona w:
Kolorowy Ekran LCD 5,7
System sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji)
Co najmniej 1 Wejście USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji
Moduł identyfikujący przewoźników
Moduł identyfikujący rodzaj ścieków
Karty zbliżeniowe 20 szt.
Drukarka modułowa z obcinakiem papieru
Moduł jakości klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej)
Ciąg spustowy ze stali nierdzewnej gr. min 3mm
Przepływomierz elektromagnetyczny z detekcją pustej rury DN 100
Naczynie pomiarowe
Układ automatycznego płukania
Zasuwa pneumatyczna DN100
Elektrozawory sterujące zasuwą
Kompresor olejowy
Moduł do pomiaru pH -zestaw składa się z :
przetwornika do pomiaru pH np.Stratos 2405 pH lub inny równoważny
elektrody pH np. SE 531 lub równoważny ze zintegrowanym czujnikiem temperatury,
kabel VP dł. 5 m
Moduł do pomiaru przewodności -zestaw składa się z:
przetwornika do pomiaru przewodnictwa -np.Stratos 2405 Cond, lub równoważny
naczyńka konduktometrycznego z wbudowanym czujnikiem temperatury,
Układ automatycznego poboru prób (wykonany ze stali nierdzewnej) zintegrowany ze stacją zlewną ścieków wyposażony w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający pobór prób proporcjonalny do czasu, przepływu lub zdarzenia (np. przekroczenie dopuszczalnej wartości pH), pobór próby techniką pompy perystaltycznej, zapewniającą wysokość zasysania do 8 m, konstrukcja nie wymagająca naczynia dozującego, objętość pobieranej próby w zakresie od 10 do 9990 ml, próby zlewane do 24 butelek 1 litrowych PE ,próby przechowywane w komorze termostatyzowanej, wąż ssący 8 m; menu w języku polskim, możliwość rejestracji danych na karcie SD.
Zasada działania
Przed przystąpieniem do procedury uruchomienia stacji dostawca powinien upewnić się (odczytując komunikaty na wyświetlaczu) czy stacja jest czynna. Jeżeli tak - to podłącza wąż ciągu spustowego do wozu asenizacyjnego, otwiera zawór beczki i za pomocą indywidualnego identyfikatora- bryloka uruchamia zrzut ścieków.
Dostawca za pomocą klawiatury zabudowanej w szafce sterowniczej wybiera adres posesji, z której ścieki zostały pobrane.
Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora następuje:
rozpoznanie identyfikatora (przewoźnika), sprawdzenie czy dany przewoźnik może zrzucać ścieki (czy nie skończył mu się już kontyngent lub czy nie został zablokowany).
Jeżeli obie czynności powiodą się następuje otwarcie zasuwy i rozpoczyna się grawitacyjny spust ścieków.
Po otwarciu zasuwy ścieki płyną przez łapacz kamieni następnie przepływomierz DN 100 i naczynie pomiarowe, w którym znajdują się sondy pomiarowe, króciec poboru prób oraz kratę. Rejestrowana jest objętość i wybrane parametry medium. W chwili zakończenia zrzutu zasuwa zamyka się i cały układ jest płukany.
Klient otrzymuje kwit, będący potwierdzeniem przyjęcia dostawy, z opisem parametrów zrzuconych ścieków.
Dane dostawcy
Numer i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych
Pochodzenie nieczystości ciekłych ( do 3 adresów posesji)
Datę i godzinę dostarczenia ścieków
rodzaj nieczystości ciekłych
Ilość obecnie dostarczonych ścieków
Wartość pH , konduktancji i temperatury
Programowanie stacji zlewnej ścieków dowożonych odbywać się będzie dzięki bezprzewodowej komunikacji WiFi
Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury itp.)
2). URZĄDZENIE DO SEPARACJI ZANIECZYSZCZEŃ - KRATA MECHANICZNA
Urządzenie powinno charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami:
Wydajność dla ścieków fekalnych
Nie mniej niż 65 m3/h (przy zawartości zawiesiny w ściekach do 6%)
Nie mniej niż 100 m3/h (przy zawartości zawiesiny w ściekach do 3%)
Typ kraty - bębnowa
Powierzchnia filtracyjna - pręty o prześwicie: 6 mm
Sposób czyszczenia kraty - zgarniacz całkowicie penetrujący przestrzenie między prętami tworzącymi powierzchnię filtracyjną (nie dopuszcza się rozwiązania z czyszczeniem powierzchni filtracyjnej za pomocą szczotek)
Średnica bębna kraty: nie mniej niż 750 mm
Urządzenie wyposażone w przenośnik ślimakowy zintegrowany z praską do skratek
Stopień sprasowania skratek minimum 20 % s.m.
Praska skratek wyposażona w układ automatycznego przemywania
Typ przenośnika: ślimakowy, wałowy, dwustronnie łozyskowany (łożyska bezobsługowe, nie wymagające smarowania)
Urządzenie powinno zapewniać pełną hermetyzację procesów cedzenia, transportu i prasowania skratek
Procesy cedzenia, transportu i prasowania skratek powinny odbywać się przy użyciu nie więcej niż jednego napędu
Moc napędu - nie więcej niż 1,5 kW
Ciśnienie dostępnego medium płuczącego -nie większe od 5 bar
Krata winna być zabudowana w kontenerze przepływowym
Króciec dopływowy DN 100, PN 10 wykonany w sposób (trójnikowo-rozgałęźny) umożliwiający dopływ z 2-ch ciągów, jedno odejście zaślepione bez zasuwy.
Króciec odpływowy DN 200, PN 10
Wysokość zrzutu skratek licząc od posadzki ca 1500mm.
Zużycie wody przez urządzenie: nie więcej niż 2,5 m3/h
Wykonanie materiałowe: Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami/skratkami (w tym przenośnik ślimakowy) wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), poddane w całości pasywacji poprzez min. 12 h zanurzanie w roztworze kwasów.
Szafa sterownicza:
wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301
Typ ochrony IP 55 lub równoważny,
W celu ochrony przed kondensacją, należy zabudować w szafie sterowniczej ogrzewanie wraz z termostatem.
Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:
sterownik Siemens S7/200 oraz z panelem TD-200 lub równoważne;
sygnały pracy i awarii,
przycisk kasowania,
wyłącznik silnika,
zabezpieczenia,
wyłącznik główny,
automat. zabezpieczenie przeciążeniowe,
licznik godzin pracy,
zegar sterującym..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.22.00-0.
zamów pełny dostęp


Zamów dostęp do informacji przetargowych i ciesz się pełną funkcjonalnością.
Ok. 3.000 nowych informacji przetargowych każdego dnia to doskonałe źródło zleceń dla Twojej firmy. Sprawdź nas i zobacz możliwości.


Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.