Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-03-02
USD 3,7053 +0,20%
EUR 4,1559 +0,15%
CHF 3,8742 -0,45%
GBP 5,7134 +0,37%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2015-03-02 Opis przedmiotu zamówienia: a) bezpłatny dostęp do nowych wersji modułów oprogramowania systemu iKSORIS wynikających z rozwoju systemu i zmian przepisów, b) informowanie Teatru o udostępnieniu nowych wersji modułów oprogramowania iKSORIS wraz ze specyfi przetargi Warszawa
(mazowieckie)
usługi
2015-03-02 Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające polegające na rozszerzeniu zakresu robót przewidzianych w zamówieniu podstawowym pn.: Modernizacja Oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie. W ramach robót jest doposażenie instalacji zasilająco sterown przetargi Chełm
(lubelskie)
roboty budowlane
2015-03-02 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału kamiennego (kruszywa) wraz z jego transportem i wyładunkiem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Długołęka. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i wył przetargi Mirków
(dolnośląskie)
dostawy
2015-03-02 Zamówienie obejmuje dostawę, sadzenie oraz pielęgnację drzew i krzewów w okresie gwarancji przy wykonaniu nasadzeń zamiennych związanych z wycinką drzew w pasach dróg powiatowych na terenach powiatu lubińskiego, zgodnie ze szczegółowym zakresem prac. przetargi Lubin
(dolnośląskie)
usługi
2015-03-02 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów co najmniej 4 autobusami jednocześnie o liczbie miejsc siedzących co najmniej 54, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2004r. do/z Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku - ul. New Britain w okresie od 02.01.2015 r. do przetargi Pułtusk
(mazowieckie)
usługi
2015-03-02 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk, etap II. CPV: 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych. Zakres robót obejmuje: 1. Wykonanie ścieżki rowerowej. 1.1. Roboty przygotowawcze, 1.2 Roboty ziemne, przetargi Chełmno
(kujawsko-pomorskie)
roboty budowlane
2015-03-02 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posi przetargi Poznań
(wielkopolskie)
usługi
2015-03-02 Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami urbanistycznymi . Zamówienie obejm Pruchnik
(podkarpackie)
usługi
2015-03-02 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa apteczek oraz wyposażenia apteczek do następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków: 1.1. Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław, 1.2. Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław, 1.3. Żłobek nr przetargi Wrocław
(dolnośląskie)
dostawy
2015-03-02 Roboty dodatkowe na wykonanie robót ziemnych lokalizujących istniejącą sieć wodociągową AC dn 100. Wykonanie połączenia do istniejącego rurociągu z przesunięciem wzdłuż dogi o około 5,0 mb oraz w kierunku osi drogi o około 1,5 mb.. Kołbaskowo
(zachodniopomorskie)
roboty budowlane
2015-03-02 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, wołowego , drobiowego i wyrobów wędliniarskich oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole, w ilości i asortymencie wyszczególnionym w niniejsze przetargi Opole
(opolskie)
dostawy
2015-03-02 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy Gmin Kocierzew Południowy, zamieszkałych przez 4419 mieszkańców, wraz z dostarczeniem Kocierzew Południowy
(łódzkie)
usługi
2015-03-02 Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu hakowiec z osprzętem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim szt.1. Parametry techniczne zostały określone w siwz. przetargi Stargard Szczeciński
(zachodniopomorskie)
dostawy
2015-03-02 Zakup wraz z dostawą roślin kwietnikowych: 1. I dostawa - 1.03.2015 r. do 15.03.2015 r. do Palmiarni Miejskiej 2. II dostawa - 25.03.2015 r. do 24.04.2015 r. do Działu Zieleni MZUK 3. III dostawa - 11.05.2015 r. do 30.06.2015 r. do Działu Zieleni MZUK przetargi Gliwice
(śląskie)
dostawy
2015-03-02 Okresowe dostawy środków czystości z podziałem na dwa Zadania, tj.: 1. Zadanie nr 1 obejmuje okresowe dostawy środków czystości - chemia gospodarcza, środki czystości określone w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ - Asortyment zamówienia - Arkusz kalkulacyjny ok przetargi Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
dostawy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.