Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-04-17
USD 3,7277 -1,24%
EUR 4,0330 +0,47%
CHF 3,9072 +0,44%
GBP 5,5948 -0,04%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Przetarg, data publikacji 2010-08-26, miasto Ostrów Wielkopolski
Data publikacji: 2010-08-26
Przedmiot: Kurs profesjonalnego sprzątania (z podstawami do prowadzenia własnej działalności). Ilość osób (uczestników kursu/szkolenia) - maksymalnie 12 osób, Ilość godzin lekcyjnych - nie mniej niż 50 godzin lekcyjnych zajęć i nie więcej niż 80 godzin lekcyjnych
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w mieście Ostrów Wielkopolski realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- realizacja szkoleń i kursów zawodowych:
Kurs profesjonalnego sprzątania.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs profesjonalnego sprzątania (z podstawami do prowadzenia własnej działalności).
Ilość osób (uczestników kursu/szkolenia) - maksymalnie 12 osób,
Ilość godzin lekcyjnych - nie mniej niż 50 godzin lekcyjnych zajęć i nie więcej niż 80 godzin lekcyjnych ogółem zajęć teoretycznych i praktycznych,
Miejsce szkolenia - na terenie miasta Ostrowa Wlkp lub poza miastem Ostrowem Wielkopolskim z zapewnieniem przez firmę szkoleniową dojazdu uczestników projektu do miejsca szkolenia i powrotu uczestników do miejsca zamieszkania.
Cel kursu: celem kursu jest nabycie umiejętności sprzątania w nowoczesnych systemach utrzymania czystości, poznanie środków stosowanych podczas sprzątania, rodzaje i typy podłóg oraz sposób ich czyszczenia, poznanie technik sprzątania, zasady BHP. Szkolenie to może być drogą do otwarcia własnej działalności gospodarczej - podstawowe informacje dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W cenie: zapewnienie materiałów szkoleniowych na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne, wydanie zaświadczenie ukończenia szkolenia, sporządzenie harmonogramu spotkań zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzenie listy obecności Beneficjentów na zajęciach, prowadzenie ewidencji czasu pracy, przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, zapewnienie cateringu - do 3 godzin szkolenia catering w postaci przerwy kawowej (kawa, herbata, zimne napoje, ciasto) powyżej 5 godzin szkolenia wykonawca zobowiązuje się zapewnić Beneficjentom ciepły posiłek - obiad.
Termin realizacji:
Realizacja zamówienia następować będzie w okresie od września do 15 grudnia 2010 roku w terminach ustalonych szczegółowo z Zamawiającym..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.
zamów pełny dostęp


Zamów dostęp do informacji przetargowych i ciesz się pełną funkcjonalnością.
Ok. 3.000 nowych informacji przetargowych każdego dnia to doskonałe źródło zleceń dla Twojej firmy. Sprawdź nas i zobacz możliwości.


Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.