Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-04-17
USD 3,7277 -1,24%
EUR 4,0330 +0,47%
CHF 3,9072 +0,44%
GBP 5,5948 -0,04%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Przetarg, data publikacji 2010-08-20, miasto Sadkowice
Data publikacji: 2010-08-20
Przedmiot: CPV : 55321000-6 - usługi przygotowania posiłków 55521200-0 - usługi dowożenia posiłków 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna w ramach projektu Wiedza - szansą na lepszą przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejs
Lokalizacja: Sadkowice
(łódzkie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie posiłków (usługa gastronomiczna) dla uczniów uczęszczających na zajęcia:
a) dydaktyczno - wyrównawcze dla klas IV-VI szkoły podstawowej,
b) przygotowujące do sprawdzianu w VI klasie SP
c) kół zainteresowań,
d) dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III szkół podstawowych
w roku szkolnym 2010/2011,
w ramach projektu pod nazwą Wiedza - szansą na lepszą przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV : 55321000-6 - usługi przygotowania posiłków
55521200-0 - usługi dowożenia posiłków
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna w ramach projektu Wiedza - szansą na lepszą przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Przez usługę gastronomiczną rozumie się przygotowanie i dostarczenie posiłków składających się z kanapki i napoju, do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Sadkowicach, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lubani, Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trebaczewie, dla uczestników projektu.
3. Posiłek musi się składać z kanapki (bułka posmarowana masłem lub innym tłuszczem z dodatkiem masła, z wędliną i warzywem (liść sałaty, lub 4 plasterki ogórka lub 4 plasterki rzodkiewki) oraz napoju oryginalnie zapakowanego przez producenta (200 ml).
4. Kanapki pakowane są pojedynczo w torebki śniadaniowe.
5. W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi gastronomicznej wchodzi przygotowanie i dostarczenie 14.800 posiłków (6.700 - w 2010r.; 8.100 - w 2011r.) na następujące zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu, odbywające się od poniedziałku do soboty:
1) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas IV-VI szkoły podstawowej - 3.400 posiłków (1.400 - w 2010r.; 2.000 - w 2011r.)
2) zajęcia przygotowujące do sprawdzianu w VI klasie SP - 2.300 posiłków (1.300 - w 2010r.; 1.000- w 2011r.)
3) zajęcia kół zainteresowań - 5.400 posiłków (2.300 - w 2010r.; 3.100 - w 2011r.)
4) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas I-III SP - 3.700 posiłków (1.700 - w 2010r.; 2.000 - w 2011r.).
6. Posiłki musza być dostarczone oddzielnie na każde zajęcia, w ilości uprzednio uzgodnionej z prowadzącymi zajęcia.
7. W przypadku, gdy zajęcia miałyby się nie odbyć, Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie co najmniej na 24 godziny wcześniej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
zamów pełny dostęp


Zamów dostęp do informacji przetargowych i ciesz się pełną funkcjonalnością.
Ok. 3.000 nowych informacji przetargowych każdego dnia to doskonałe źródło zleceń dla Twojej firmy. Sprawdź nas i zobacz możliwości.


Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.