Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2014-10-31
USD 3,3459 -0,40%
EUR 4,2043 -0,56%
CHF 3,4860 -0,59%
GBP 5,3503 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-10-30 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty uzupełniające polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej w Regułach na terenie gminy Michałowice. Zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, STWIORB, przedmia przetargi Michałowice
(mazowieckie)
roboty budowlane
2014-10-30 Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych wraz z nawierzchnią z masy mineralno bitumicznej o grubości 5 cm. Wykonanie nakładu na istniejącej nawierzchni z masy mineralno bitumicznej w dwóch wa Czchów
(małopolskie)
roboty budowlane
2014-10-30 Montaż dodatkowego punktu kamerowego w ramach rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Zielonka. przetargi Zielonka
(mazowieckie)
roboty budowlane
2014-10-30 Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie Akcji - Zima na terenie miasta Mrągowa na drogach i ulicach pozostających w zarządzie Burmistrza Miasta Mrągowa, przy założeniu podziału dróg i ulic na standardy zimowego utrzymania według poniższych części: CZEŚĆ przetargi Mrągowo
(warmińsko-mazurskie)
usługi
2014-10-30 Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali sportowo - widowiskowej w Zblewie. , której zasadniczą część stanowi boisko sportowe o powierzchni 968,0m2 połączone z widownią o powierzchni 250,80m2 na 360 miejsc siedzących oraz zapleczem socjalno - technicznym o Zblewo
(pomorskie)
roboty budowlane
2014-10-30 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527E na odcinku Gomulin-Wola Krzysztoporska, dł. 750 mb polegać będzie na: - robotach pomiarowych, - oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni, 3750 m2 - skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, 3750m2 - wy przetargi Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
roboty budowlane
2014-10-30 Zamówienie podzielone jest na cztery zadania i obejmuje: 1) dostawę piasku w ilości do 1000 Mg i wymieszaniem go z solą drogową, Wymagania: - piasek o uziarnieniu do 2 mm bez zanieczyszczeń i części gliniastych ze żwirowni - spełniającej PN - B - 11113 ÷ przetargi Grudziądz
(kujawsko-pomorskie)
dostawy
2014-10-30 Przedmiotem zamówienia są usługi, w rozumieniu art. 2 pkt 10) ustawy, obejmujące wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego na drogach lokalnych miejskich w Nowej Rudzie, obejmujące: 1) Instalowanie znaków drogow przetargi Nowa Ruda
(dolnośląskie)
usługi
2014-10-30 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec poprzez Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Wielogłowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie: a) robót budowlanych na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Chełmiec
(małopolskie)
roboty budowlane
2014-10-30 Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki - Augustów w km 9+500 - 12+090 i w km 14+285 - 15+202.. przetargi Białystok
(podlaskie)
roboty budowlane
2014-10-30 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 80 000 litrów wraz z dostawą do szkół (Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli i Szkoły Podstawowej w Pawłówce), w sezonie grzewczym 2014/2015. Zamawiana łączna ilo Przerośl
(podlaskie)
dostawy
2014-10-30 (1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej wyżywienia uczniów podczas staży u pracodawców w ramach projektu pn. VOCATIONAL PLACEMENT. Program stażowy u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w przetargi Parczew
(lubelskie)
usługi
2014-10-30 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy podłoży do posiewów, krążków do antybiogramów, testów identyfikacyjnych, odczynników, barwników mikroskopowych i drobnego sprzętu jednorazowego, używanych w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej. Przedmiot zamówie przetargi Kalisz
(wielkopolskie)
dostawy
2014-10-30 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszeni przetargi Gdynia
(pomorskie)
dostawy
2014-10-30 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej na długości ok 400 m polegającego m.in. na naprawie nawierzchni z kruszywa łamanego, wymianie przepustów oraz odmulenie rowów.Pod drogą znajduje się przepust, który należy wymienić. Wymianie będzi Zagnańsk
(świętokrzyskie)
roboty budowlane
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.