Kursy walut
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2014-08-29
USD 3,1965 +0,41%
EUR 4,2129 +0,20%
CHF 3,4930 +0,23%
GBP 5,3056 +0,43%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-08-29 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 503 810,62 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z możliwością refinansowania rat kredytów spłaconych w 2014 r.. Czernice Borowe
(mazowieckie)
usługi
2014-08-29 Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania realizowanego pn: Dowóz osób niepełnosprawnych z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu, według standardów objętych zamówieniem głównym, świadczonym w roku szkolnym 2013/2014. Termin realizacji do 30.11.2014 Luborzyca
(małopolskie)
usługi
2014-08-29 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie strefy wejściowej budynku KPP w Namysłowie przy ul. Piłsudskiego 4 wraz z wykonaniem wybranych elementów identyfikacji wizualnej budynku oraz małej architektury Roboty będą realizowane przetargi Opole
(opolskie)
roboty budowlane
2014-08-29 zakup i przesył energii cieplnej do budynku szkoły. przetargi Gdynia
(pomorskie)
dostawy
2014-08-29 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu: Nowoczesny spr zedawca z obsługą kas fiskalnych. Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursu Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych skierowane jest do uczniów szkół i placówe przetargi Gdańsk
(pomorskie)
usługi
2014-08-29 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przewozu do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, tj. w okresie od 01 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz od 01 września 2015 do 30 czerwca 201 Mieroszów
(dolnośląskie)
usługi
2014-08-29 Zamawiający to grupa 5 podmiotów, w skład której wchodzą: 1) Strzelińskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin - Lider postępowania, 2) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesław przetargi Strzelin
(dolnośląskie)
dostawy
2014-08-29 Przedmiotem zamówienia jest dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2014/2015. Usługa objęta zamówieniem ma być świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystki Dobra
(małopolskie)
usługi
2014-08-29 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nauki pływania uczniów gliwickich szkół podstawowych klas III i IV objętych programem dofinansowania przez Urząd Miasta Gliwice, oraz usługi nauki pływania realizowanej w ramach zawieranych umów przez Zamaw przetargi Gliwice
(śląskie)
usługi
2014-08-29 1) Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziesławiu w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dziesław, Chełmek Wołowski - Kol Ścinawa
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-08-29 Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sprzedaży jednorazowych biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w latach 2014-15. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Stefanidesa. 2)Sprzedaż jednor przetargi Zamość
(lubelskie)
usługi
2014-08-29 W Zadaniu 1 w przypadku rezerwatów przyrody: Skowronno, Skotniki Górne, Winiary Zagojskie, Góry Wschodnie, Przęślin, usługa polega na koszeniu roślinności zielnej oraz odrostów krzewów (mogących występować po zabiegu ochronnym przeprowadzonym w 2013 r.), przetargi Kielce
(świętokrzyskie)
usługi
2014-08-29 . Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odn przetargi Kraków
(małopolskie)
dostawy
2014-08-29 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 8 i 9): 1)dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa i przebudowa sieci cieplnej rozdziel przetargi Grudziądz
(kujawsko-pomorskie)
usługi
2014-08-29 Zapewnienie usługi transmisji danych VPN z dostawą i instalacją urządzeń końcowych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. przetargi Gdańsk
(pomorskie)
usługi
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.