Kursy walut
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2014-09-19
USD 3,2507 +0,05%
EUR 4,1860 -0,05%
CHF 3,4682 +0,07%
GBP 5,3257 +0,53%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miastko. Podstawą sporządzenia zmiany studium jest Uchwała Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 marca 2013 r Miastko
(pomorskie)
usługi
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.47.2012 z dnia 20.12.2012 roku polegającego na przewozie regularnym na linii autobusowej P-1 w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Piastowa. przetargi Piastów
(mazowieckie)
usługi
2014-09-19 : Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla Apteki - 2 grupy. 3.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.60.00.00-6 produkty farmaceutyczne 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe - załąc przetargi Kraków
(małopolskie)
dostawy
2014-09-19 Zakup energii cieplnej na potrzeby obiektów Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy: Placu Jakuba Wejhera 8, 12 Marca 195 Parametry dostawy en przetargi Wejherowo
(pomorskie)
dostawy
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha w ramach zadań: remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków i utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ścieko przetargi Wałbrzych
(dolnośląskie)
usługi
2014-09-19 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie miasta Pionki polegającej na wykonaniu nakładki bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej na istniejącej nawierzchni, obejmu przetargi Pionki
(mazowieckie)
roboty budowlane
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół. Zamówienie zostało podzielone na cztery Części: 1. Część Nr XXII - przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 przy ul. Sien przetargi Zabrze
(śląskie)
usługi
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu zabytkowego budynku POSG nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. przetargi Białystok
(podlaskie)
roboty budowlane
2014-09-19 1. Wykonanie prac demontażowych w branży elektrycznej i sanitarnej. 2. Wykonanie rozbiórki istniejących ścian działowych. 3. Wykonanie rozbiórki istniejących stropów. 4. Wykonanie rozbiórki istniejących schodów (klatka schodowa przy jacuzzi i na poddasze) przetargi Bolesławiec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-19 Prace polegające na projektowaniu i wykonaniu pomiarów geodezyjnych, dokonywania obliczeń, sporządzaniu i przetwarzaniu dokumentacji geodezyjnej, a także zakładaniu i aktualizacji baz danych, pomiarach i opracowaniach fotogrametrycznych. Postępowanie poni przetargi Zielona Góra
(lubuskie)
usługi
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku, które obejmują swoim zakresem roboty murarskie w zakresie fasad. przetargi Wałbrzych
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-19 Promocja Województwa Małopolskiego podczas przedsięwzięcia pod nazwą Małopolski Festiwal Osobowości odbywającego się w Nowym Sączu. przetargi Kraków
(małopolskie)
usługi
2014-09-19 Budowa sieci komputerowej polegająca na dostawie urządzeń sieciowych: Kompaktowy przełącznik ethernetowy - 2 sztuki Przełącznik ethernetowy z PoE - 11 sztuk Agregujący przełącznik 10 Gigabit Ethernet - 2 sztuki Firewall - 2 sztuki. przetargi Gdańsk
(pomorskie)
dostawy
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest budowa 52 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujące w technologii osadu czynnego stabilizowanego złożem biologicznym, w układzie technologicznym składającym się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące po Płoniawy-Bramura
(mazowieckie)
roboty budowlane
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego : pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Grzybka w Kokoszkowach w zakresie: a)budowa wodociągu: -304,5m wodociągu z rur PE DZ 90mm -371 m wodociągu z PE przetargi Starogard Gdański
(pomorskie)
roboty budowlane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.