Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-03-27
USD 3,7890 +2,27%
EUR 4,0993 +0,26%
CHF 3,9177 +0,49%
GBP 5,6321 +1,65%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Przetarg, data publikacji 2011-06-16, miasto Bełchatów
Data publikacji: 2011-06-16
Przedmiot: 1. Wykonanie na sprzęcie Zamawiającego: - ładowarka teleskopowa MANITOU 1 szt., - ładowarka Ł - 34 1szt., - ładowarka Ł-534 1 szt., - koparko - ładowarka KOMATSU 2 szt., na terenie Zamawiającego w Bełchatowie przy ulicy przemysłowej 14 i 16 obsługi
Lokalizacja: Bełchatów
(łódzkie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa załadunku, rozładunku i przemieszczania odpadów /2011.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie na sprzęcie Zamawiającego:
- ładowarka teleskopowa MANITOU 1 szt.,
- ładowarka Ł - 34 1szt.,
- ładowarka Ł-534 1 szt.,
- koparko - ładowarka KOMATSU 2 szt.,
na terenie Zamawiającego w Bełchatowie przy ulicy przemysłowej 14 i 16 obsługi załadunku, rozładunku i przemieszczania odpadów.
Zakres obejmuje:
a) załadunek i rozładunek odpadów na kontenery, wywrotki, wanny, naczepy ładowarki MANITOU, Ł-534 i Ł-34,
b) załadunek na urządzenia rozdrabniające i przesiewające ładowarki Ł-534,
c) zamiatanie placu - 1 godzina każdego dnia pacy ładowarka teleskopowa MANITOU,
d) utrzymanie czystości i porządku na terenie wykonywanych prac oraz w bezpośrednim otoczeniu wszystkie sprzęty,
e) przemieszczanie odpadów podgarnianie typu.: tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, żużle, złom, wielkogabaryty, balast posortowniczy sprzęt według potrzeb,
f) mieszanie i podgarnianie stałego paliwa wtórnego w wiacie czasowego magazynowania ładowarki MANITOU i Ł-34.
System pracy sprzętu:
Praca sprzętem powinna odbywać się w systemie trzyzmianowym:
- I zmiana od godz.: 600÷1400;
- II zmiana od godz.: 1400÷2200;
- III zmiana od godz.: 2200÷600.
Praca ładowarek powinna odbywać się:
-MANITOU w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do piątku i dwuzmianowym w soboty;
- Ł-34 w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku;
- Ł-534 w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do piątku i dwuzmianowym w soboty;
- KOMATSU w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku;
- KOMATSU w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do piątku i dwuzmianowym w soboty.
Przewidywane średnie ilości dni roboczych w m-cu: 21,33 dni + 4,33 soboty
średnia z miesięcy VI-VII 2011 roku.
2. Koszty:
a) Dzierżawa ładowarek- za każdy sprzęt 500,00 zł netto/miesiąc;
b) Wykonawca poniesie koszty związane z naprawami bieżącymi i innymi opłatami wymaganymi prawem;
c) Wykonawca umowy poniesie koszty związane z tankowaniem sprzętu.
3. Sprzęt:
Zamawiający na podstawie odrębnej umowy odda w dzierżawę Wykonawcy:
- Ładowarkę teleskopową MANITOU szt. 1, nr fabryczny 590839, nr inwentarzowy 614 przez 580;
- Ładowarka Ł-534 szt. 1, nr fabryczny 2700002P0877808, nr inwentarzowy 626 przez 580;
- Ładowarkę Ł-34 szt.1, nr inwentarzowy 580 przez 51;
- Ładowarko-koparkę KOMATSU szt. 1, nr fabryczny 93F22612, nr inwentarzowy 580 przez 346;
- Ładowarko-koparkę KOMATSU szt.1, nr fabryczny 93F22616, nr inwentarzowy 580 przez 345;
Zamawiający przewiduje zakup nowej ładowarki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zastąpienia 1 szt. KOMATSU przez zakupioną nową ładowarkę. Zmiana sprzętu, przy pomocy którego wykonywany jest przedmiot zamówienia, nie będzie stanowić zmiany umowy oraz umowy dzierżawy wzory umów stanowią załączniki do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia zastępczej ładowarki i koparko-ładowarki w przypadku wystąpienia awarii w czasie do 1,5 godziny, od godziny w której wystąpiła awaria,
- dołożenia wszelkich starań do zrealizowania wytycznych Zamawiającego i zachowania ciągłości prac w ciągu 1,5 godziny od powstania awarii,
- bezwzględnego przestrzegania zasad wynikających z przepisów bhp i ppoż. oraz instrukcji obsługi oraz DTR sprzętu.
UWAGI:
Przedmiot zamówienia nie przewiduje płatności za postoje.
Po stronie Wykonawcy jest naprawa sprzętu w jak najszybszym czasie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
zamów pełny dostęp


Zamów dostęp do informacji przetargowych i ciesz się pełną funkcjonalnością.
Ok. 3.000 nowych informacji przetargowych każdego dnia to doskonałe źródło zleceń dla Twojej firmy. Sprawdź nas i zobacz możliwości.


Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.