Kursy walut
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2014-04-18
USD 3,0265 -0,17%
EUR 4,1820 -0,35%
CHF 3,4293 -0,52%
GBP 5,0789 -0,47%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-04-18 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na emisji spotów reklamowych na nośnikach multimedialnych - ekranach LED na potrzeby działań promocyjnych Zamawiającego, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie oraz zawartymi w Spe Koleczkowo
(pomorskie)
usługi
2014-04-18 Sprzątanie obiektu administracyjnego w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3, w części zajmowanej przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta. Starostwo Powiatowe posiada pomieszczenia na parterze i I piętrze budynku, natomiast Urząd Miasta zajmuje II piętro obiek przetargi Zambrów
(podlaskie)
usługi
2014-04-18 zgodnie z SIWZ. przetargi Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
roboty budowlane
2014-04-18 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług inwestorstwa zastępczego dla likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ. przetargi Łódź
(łódzkie)
usługi
2014-04-18 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową wielofunkcyjnego, krytego basenu pływackiego wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym w Morągu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Zam Morąg
(warmińsko-mazurskie)
roboty budowlane
2014-04-18 Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego w ilości 15 ton. przetargi Pawłowice
(wielkopolskie)
dostawy
2014-04-18 Środek ochrony roślin OSIRIS 65EC lub równoważny w ilości 150 litrów. przetargi Pawłowice
(wielkopolskie)
dostawy
2014-04-18 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej do zamówienia podstawowego pn. Przebudowa ul. Kłuszyńskiej od ul. Promienistej do ul. Raszyńskiej w Poznaniu udzielonego umową z dnia 12.03.2014 nr DZ/IB/3413/34/14. Przed przetargi Poznań
(wielkopolskie)
roboty budowlane
2014-04-18 Dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego o wymogach i parametrach techniczno-użytkowych przedstawionych w załączniku nr 4 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i przekazaniem do użytku oraz szkoleniem personelu medycznego na zasadach określonych we wzo przetargi Warszawa
(mazowieckie)
dostawy
2014-04-18 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym - załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określanej w dalszej części niniejszego dokumentu skrótem SIWZ przetargi Warszawa
(mazowieckie)
dostawy
2014-04-18 Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet Nr 1: dostawa układów oddechowych jednorazowego użytku - na potrzeby bloków operacyjnych; Pakiet Nr 2: dostawa naczyń jednorazowych z pulpy celulozowej- na potrzeby oddziału III, V, VI; Pakiet Nr 3: dostawa filtrów odde przetargi Łódź
(łódzkie)
dostawy
2014-04-18 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1769K Spytkowice - Bachowice - Witanowice w m. Bachowice: działki nr 4505/10, 2001/37, 4343, 2001/56, 2001/42, 2001/16, 2050/2, 2050/3, w m. Woźniki: działki nr 1876/8, 1934/10, w km 5+600 przetargi Wadowice
(małopolskie)
roboty budowlane
2014-04-18 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej oraz jego dystrybucja na potrzeby Domu pomocy Społecznej w Mielcu - ciepło dostarczane jest za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody i jest przeznaczone przez odbiorcę na cele ogrzewania, wentylacji, i przygotowa przetargi Mielec
(podkarpackie)
dostawy
2014-04-18 Przedmiotem zamówienia jest Odnowienie chodników w m. Przytoczno , na działkach gruntu 2086, 2087, 2050, 2053 o łącznej długości 543 m2. W ramach zamówienia należy wykonać następujące roboty: - roboty przygotowawcze ( roboty pomiarowe) - roboty ziemn Jeziorzany
(lubelskie)
roboty budowlane
2014-04-18 1. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 0734T dr. woj. Nr 755 - Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Zacisze - Mierzanowice - Horochów - Kaliszany - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce w km 7+753 - 8+328 2. Remont chodnika przy drodze powiatow przetargi Opatów
(świętokrzyskie)
roboty budowlane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń
Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ust...
Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP
Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkuren...
Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania
W przetargach których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w przypadkach, w których czynność dokonana przez zamaw...