Kursy walut
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2014-09-19
USD 3,2507 +0,05%
EUR 4,1860 -0,05%
CHF 3,4682 +0,07%
GBP 5,3257 +0,53%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-09-18 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do Laboratorium Systemów Zorientowanych na usługi w ramach Projektu Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki. Zamawiający określił przedmiotową dostawę w 6 zadania przetargi Wrocław
(dolnośląskie)
dostawy
2014-09-18 Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych na terenie gminy Świecie obejmująca swym zakresem: - mechaniczne i ręczne wykaszanie skarp i dna rowu z porostu twardego gęstego z wygrabieniem wykoszonego materiału przetargi Świecie
(kujawsko-pomorskie)
roboty budowlane
2014-09-18 1. Zamówienie obejmuje, w ramach zadania w ramach zadania Utwardzenie terenów w Sulechowie, w tym m.in. przy ul. Tkackiej 4, os. Zacisze 7, ul. Kwiatowej 7 i 9, ul. Brama Piastowska dz. nr ewid. 177/19, ul. Wojska polskiego 17, ul. 31 Stycznia i ul. Że przetargi Sulechów
(lubuskie)
roboty budowlane
2014-09-18 1. Mechaniczne korytowanie nawierzchni drogi o gł. 40 cm, na pow. 900 m2, po wykonaniu frezowania nawierzchni asfaltowej w ramach umowy Nr AD.272.69.2014 z dnia 26.06.2014 r. 2. Wykonywanie podbudowy pomocniczej CBGM C16/20 0/11,2 gr. 20 cm, na pow. 900 przetargi Płońsk
(mazowieckie)
roboty budowlane
2014-09-18 PAKIET I Szew pleciony, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany, wchłanialny, o zdolności podtrzymywania tkankowego min. 70% po 2 tygodniach , min. 50% po 3 tyg. i min. 25% po 4 tyg., czasie całkowitego wchłaniania: 56-70 przetargi Kraśnik
(lubelskie)
dostawy
2014-09-18 Dostawa mebli biurowych, Kompleksowe wyposażenie pokoi studenckich oraz zakup krzeseł stołowych do bufetu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ CPV: 39112000-0, 39112100-1, 39113100-8, 39113700-4, 39100000-3, 39151000-5 przetargi Warszawa
(mazowieckie)
dostawy
2014-09-18 Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne. Część szczegółowa- podziały i wznowienia, skałada się z 32 zadań.. przetargi Gdynia
(pomorskie)
usługi
2014-09-18 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w okresie 12 m-cy od udzielenia zamówienia. przetargi Chojnice
(pomorskie)
dostawy
2014-09-18 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie RZGW określone w warunkach zamówienia w Części III SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia w następujących kategoriach ubezpieczeń: - od ognia i innych zdarzeń losowych, - od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka przetargi Gdańsk
(pomorskie)
usługi
2014-09-18 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie Rudzki nauczyciel - sprawny badacz, realizowanego przez Miasto Ruda Śląska w ramach Działania 3.5 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przetargi Ruda Śląska
(śląskie)
usługi
2014-09-18 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowniami wody (P-4 i P-5) i ich zasilaniem energetycznym oraz zbiornikiem wyrównawczy wody (Zb-4) o poj. 200m3 dla miejscowości Poraż i Morochów, oraz sieci wodociągowej wraz z p Zagórz
(podkarpackie)
roboty budowlane
2014-09-18 Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi położonej na dz. o numerach ewidencyjnych 171 i 174 (odcinek 1 km 0+000 do 0+421,20) i dz. 205 (odcinek 2 km 0+421,2 do 0+985) - obręb Marcewek o łącznej długości dwóch odcinków 985,00m i szerokości nawierzchni przetargi Słupca
(wielkopolskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Roboty dodatkowe na remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem - II etap. przetargi Wysokie Mazowieckie
(podlaskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Gminy Kamień Krajeński usług prawniczych polegających na zastępstwie procesowym przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług możliwego do odliczeni Kamień Krajeński
(kujawsko-pomorskie)
usługi
2014-09-18 1.przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiektach, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu: kwidzyńskiego i sztumskiego; 2.charakterystykę obiektów, lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych o przetargi Gdańsk
(pomorskie)
roboty budowlane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń
Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ust...
Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP
Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkuren...
Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania
W przetargach których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w przypadkach, w których czynność dokonana przez zamaw...