Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2014-12-19
USD 3,4791 +1,05%
EUR 4,2705 +0,80%
CHF 3,5483 +0,83%
GBP 5,4450 +1,22%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-12-19 Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest: a. Część I zamówienia: Drukarka monochromatyczna - 5 szt. Zestaw komputerowy All in One - 52 szt. Przełącznik KVM - 1 szt. Szafa typu Rack - 2 szt. UPS - 2 szt. b. Część II zamówi przetargi Warszawa
(mazowieckie)
dostawy
2014-12-19 A. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbieranie i transport do RIPOK regionu 5 stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Szydłów z: a) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Szydłów, b) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu Szydłów
(świętokrzyskie)
usługi
2014-12-19 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniżej opisanych kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. Czas na aktywność w Gminie Godkowo, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego pr Godkowo
(warmińsko-mazurskie)
usługi
2014-12-19 Dostawa trzech szt. komputerów przenośnych o wymaganiach minimalnych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. przetargi Warszawa
(mazowieckie)
dostawy
2014-12-19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Bursy w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 60 z podziałem na z podziałem na zadania - liczba zadań 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Rozdział II SIWZ i załączniki nr 5.1. - 5.7. do SIWZ. przetargi Zielona Góra
(lubuskie)
dostawy
2014-12-19 Przedmiotem zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiają Bielsk
(mazowieckie)
usługi
2014-12-19 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Góra oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Biblioteki Miejskiej : - Szkoła Podstawowa nr 1, - Szkoła Podstawowa nr 3, - Gimnazjum nr 1, - Gimnazjum nr 2, - ZSP i P w Witoszycach, przetargi Góra
(dolnośląskie)
usługi
2014-12-19 Dostawa mebli do II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie: Część nr 1: - jednorazowa dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem 41 szt. foteli i 10 szt. szaf aktowych do II Oddziału ZUS w Warszawie Część nr 2: - jednorazowa dos przetargi Warszawa
(mazowieckie)
dostawy
2014-12-19 Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wadowice w r.2015-obejmuje ona następujące czynności: 1. Oględziny w zakresie wyszczególnionym w Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego opracowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdział przetargi Wadowice
(małopolskie)
usługi
2014-12-19 1.Zamówienie obejmuje wykonanie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnić kontak przetargi Rawicz
(wielkopolskie)
usługi
2014-12-19 Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych 1) w sanitariatach przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Kętrzyńskiego, oznaczonych w projekcie TOALETA 5 2) w sanitariatach w Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi pr przetargi Szczytno
(warmińsko-mazurskie)
roboty budowlane
2014-12-19 Dostawa max. 24.000 litrów oleju opałowego o parametrach:wartość opałowa WD 41500 - 42600 kJ/kg zawartość siarki S 0,125% - 0,3% gęstość 0,84 - 0,88 kg/1 Maksymalna ilość do zatankowania jednorazowo 6000 litrów.Wraz z dostawą oleju Dostawca jest zobowiąz Głowno
(łódzkie)
dostawy
2014-12-19 remont podpory wiaduktu drogowego w msc. Iława w ciągu drogi woj. Nr 536 Iława - Sampława.. przetargi Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
roboty budowlane
2014-12-19 Przedmiotem zamówienia jest: Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wereszyn Branża budowlana 1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Stopy fundamentowe słupków i słupki z cegły wraz z o Mircze
(lubelskie)
roboty budowlane
2014-12-19 Dostawa produktów mleczarskich, mleka i tłuszczów pod bieżące potrzeby zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w okresie od stycznia do grudnia 2015 r.. przetargi Kalisz
(wielkopolskie)
dostawy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń
Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ust...
Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP
Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkuren...
Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania
W przetargach których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w przypadkach, w których czynność dokonana przez zamaw...