Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-04-17
USD 3,7277 -1,24%
EUR 4,0330 +0,47%
CHF 3,9072 +0,44%
GBP 5,5948 -0,04%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2015-04-18 Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektów Muzeum Martyrologicznego w Luboniu Żabikowie oraz w Chełmnie nad Nerem. Luboń
(wielkopolskie)
usługi
2015-04-18 Obejmuje remont cząstkowy dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Nowosolna w szczególności: 1. Dostawę 550 Mg kruszywa łamanego (dolomitowego) frakcji 0-31,5 mm (produkowanego według norm: PN-EN 13043 lub PN-B-11112), na drogi gminne na tere przetargi Łódź
(łódzkie)
usługi
2015-04-18 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pokoi wczasowych i budynków po wyjeździe gości w ustalonych terminach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. przetargi Warszawa
(mazowieckie)
usługi
2015-04-18 Obejmuje remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Nowosolna w szczególności: 1. Dostawę 120 Mg masy bitumicznej do naprawy wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco. 2. Uzupełnianie ubytk przetargi Łódź
(łódzkie)
usługi
2015-04-18 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na ochronie fizycznej i technicznej obiektów w kompleksach wypoczynkowych JAMNO i SYRENKA w Unieściu. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ oraz w opisie prze przetargi Warszawa
(mazowieckie)
usługi
2015-04-17 1.Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań. Zadanie I - Naprawa drewnianych urządzeń zabawowych. Zadanie II - Naprawa metalowych urządzeń zabawowych oraz urządzeń zabawowych o konstrukcji mieszanej drewniano - linowo - metalowej. Zakres zamówien przetargi Wrocław
(dolnośląskie)
usługi
2015-04-17 Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu : 1) aparat do kriolezji, - szt 1, 2) kozetka elektryczna 3 segmentowa,- szt 1, 3) wózek inwalidzki, szt. 1, 4) taboret tapicerowany obrotowy - szt. 1, 5) wózek do dystrybucji leków z trzema półkam przetargi Pleszew
(wielkopolskie)
dostawy
2015-04-17 Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności w ramach 4 części do magazynu Zamawiającego znajdującego się w piwnicach kuchni szpitalnej na terenie Szpitala. część 1 - Dostawa warzyw; część 2 - Dostawa owoców cytrusowych; część 3 - Dostawa jabłek; Branice
(opolskie)
dostawy
2015-04-17 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wizyt profilaktycznych w domach uczestników Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bial przetargi Biała Podlaska
(lubelskie)
usługi
2015-04-17 1. Z obszaru Gminy w 2014 r. odebrano niżej wymienione odpady komunalne w ilości Rok 2014 Zmieszane odpady opakowaniowe - suche tony 81,92 Opakowania ze szkła tony 94,33 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne tony 518,72 Odpady wielkogaba Trzcinica
(wielkopolskie)
usługi
2015-04-17 1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy jezdni dróg gminnych na terenie gminy Nadarzyn, w tym wykonanie: 1) projektu budowlanego i wykonawczego, projektu stałej organ Nadarzyn
(mazowieckie)
usługi
2015-04-17 I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pt. Przedszkole jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamówienie odejmuje Filipów
(podlaskie)
dostawy
2015-04-17 Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C i C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze ś przetargi Zabrze
(śląskie)
usługi
2015-04-17 Przedmiotem zamówienia jest Zaopatrzenie szpitala w artykuły do wyjaławiania sprzętu medycznego, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz zadań będących przedmiote przetargi Warszawa
(mazowieckie)
dostawy
2015-04-17 Zadanie pierwsze: polegające na pracach adaptacyjnych pomieszczenia serwerowni na potrzeby instalacji nowych urządzeń, Zadanie drugie: polegające na dostawie wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montażem i uruchomieniem wyposażenia pomieszczen przetargi Poznań
(wielkopolskie)
roboty budowlane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń
Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ust...
Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP
Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkuren...
Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania
W przetargach których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w przypadkach, w których czynność dokonana przez zamaw...