Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2014-10-31
USD 3,3459 -0,40%
EUR 4,2043 -0,56%
CHF 3,4860 -0,59%
GBP 5,3503 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-10-31 Budowa chodnika w ul. Wilczogórskiej na odcinku od ul. Mszczonowskiej do ul. Willowej. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem 358,0 m2, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie chodników z przetargi Grójec
(mazowieckie)
roboty budowlane
2014-10-31 Świadczenie usług telekomunikacyjnych (publicznie dostępnej usługi telefonicznej mającej na celu inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych oraz uzyskanie dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, za pomo przetargi Poznań
(wielkopolskie)
usługi
2014-10-31 Zadanie Nr 1 - Naprawa uszkodzonej balustrady szczeblinkowej na moście przez rz. Marychę w m. Sejny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w km 63+045, strona prawa. Zadanie Nr 2 - Odnowa balustrady szczeblinkowej na moście przez rz. Marychę w m. Sejny w ciągu przetargi Białystok
(podlaskie)
roboty budowlane
2014-10-31 a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk /all risk/ b. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, c. Ubezpieczenie gotówki w transporcie na terenie Gminy d. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, e. Ubezpieczenie Żabia Wola
(mazowieckie)
usługi
2014-10-31 Opis przedmiotu zamówienia stanowią : Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; Przedmiar robót; Projekt budowlany.. Gardeja
(pomorskie)
roboty budowlane
2014-10-31 Przedmiotem zamówienia była dostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych BETACAM i HDCAM.zamawiający dopuscił składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: a) część 1 - profesjonalne taśmy wizyjne cyfrowe BETACAM, b) część przetargi Warszawa
(mazowieckie)
dostawy
2014-10-31 Zakres prac remontowych obejmuje: Budowlane:Prace demontażowe podług i istniejących elementów wystroju wnętrz; wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, budowa ścianki działowej GK, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej posadzek wraz z zaprawą samop przetargi Gdynia
(pomorskie)
roboty budowlane
2014-10-31 Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności pełnomocnika procesowego, związane z reprezentowaniem Gminy Wrocław w postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w związku z powództwem Gminy Wrocław przeciw Komornikowi Sądowemu przy Sądzie przetargi Wrocław
(dolnośląskie)
usługi
2014-10-31 Zakres rzeczowy zamówienia: - rozbudowa sali konferencyjnej w budynku ZAZ Posada, rozbudowa niepodpiwniczona, parterowa z dachem jednospadowym krytym papą, - instalacja centralnego ogrzewania z elementami grzejnymi w postaci stalowych grzejników pł przetargi Konin
(wielkopolskie)
roboty budowlane
2014-10-31 Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Kod CPV - 71.32.20.00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 1. Przedmiot zamówienia (nazwa). Opracowanie dokume przetargi Kielce
(świętokrzyskie)
usługi
2014-10-31 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku polegająca na: - wymianie starych opraw oświetlenia zewnętrznego (108 sztuk) na energooszczędne oprawy LED w ilości 108 sztuk; - wymiana Rząśnik
(mazowieckie)
usługi
2014-10-31 Przedmiot zamówienia uzupełniającego stanowi wykonanie robót branży drogowej polegających na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. Pabianickiej, w ilości i wg cen jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót. Z przetargi Poznań
(wielkopolskie)
roboty budowlane
2014-10-31 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Skawina - obszar wiejski. Szczegółowe wytyczne techniczne opracowania przedmiotu zamówienia obejmujące podstawy formalno-prawne opracowania, zakre przetargi Kraków
(małopolskie)
usługi
2014-10-31 Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP Mogilno, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania podanymi w przetargi Mogilno
(kujawsko-pomorskie)
usługi
2014-10-31 1.1. Przedmiotem zamówienia jest - rewitalizacja zabytkowego ogrodu Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty br. ogólnobudowlana i sanitarna, prace ogrodnicze: a) zabiegi pielęgna przetargi Toruń
(kujawsko-pomorskie)
roboty budowlane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń
Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ust...
Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP
Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkuren...
Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania
W przetargach których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w przypadkach, w których czynność dokonana przez zamaw...