Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2014-11-27
USD 3,3528 -0,05%
EUR 4,1807 +0,02%
CHF 3,4774 +0,04%
GBP 5,2843 +0,29%
Wspierane przez Money.pl

WYSZUKAJ PRZETARG

 

  • Rodzaj zamówienia
  • Województwo
  • Szukaj treści
  •  

Przetargi i zamówienia publiczne

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-11-27 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prania bielizny oraz pozostałego asortymentu szpitalnego zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 9831000 przetargi Bełchatów
(łódzkie)
usługi
2014-11-27 Zamówienie dodatkowe do zadania pn : Odnowa Centrum wsi Lisia Góra - ETAP II. Lisia Góra
(małopolskie)
roboty budowlane
2014-11-27 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie tarasów, w szczególności: rozbiórka pokrycia papowego i styropapy, demontaż balustrad, obróbek blacharskich i rynny, naprawa nawierzchni betonowej tarasu, wykonanie izolacji przeciwwilgocio przetargi Katowice
(śląskie)
roboty budowlane
2014-11-27 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na: Zadanie nr 1: Budowa nowego niepodpiwniczonego budynku garażowego o wymiarach w rzucie 11.00 x 14.00 m, w którym zostaną wydzielone dwa stanowiska postojowe oraz zagospodarowanie terenu. Projekt przewid Krapkowice
(opolskie)
roboty budowlane
2014-11-27 Budowa fundamentów budynku wielofunkcyjnego - Etap I w ramach projektu Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zapleczem technicznym na stacji Warszawa Wschodnia. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji: - Robót budowlano-montażowych przetargi Warszawa
(mazowieckie)
roboty budowlane
2014-11-27 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla następujących zadań: A. Projekt budowy/przebudowy ul. Otowskiej w Lusówku wraz z nadzorem autorskim 1. Zakres opracowania Kategoria drogi: - drogi gminna - przetargi Tarnowo Podgórne
(wielkopolskie)
usługi
2014-11-27 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu zwłok i szczątków ludzkich: - z miejsca zdarzenia lub ujawnienia zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora na obszarze działania danej Prokuratury Rejonowej oraz z miejsca wskazanego przez prok przetargi Płock
(mazowieckie)
usługi
2014-11-27 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedzib GDDKiA Rejonu w Olsztynie, oleju napędowego grzewczego w ilości około 34 000 litrów, w tym: Rejon w Olsztynie ul. Sokola 4 (około 14 000 litrów - 8 dostaw), Obwód Drogowy w Olsztynku ul. Poranna 36 przetargi Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
dostawy
2014-11-27 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne do niżej wymienionych punktów poboru w obiektach Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej: 1) punkt poboru w Lubaniu przy przetargi Lubań
(dolnośląskie)
dostawy
2014-11-27 Przedmiotem zamówienia jest wsparcie eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej FIS AT 930DG eksploatowanych przez Zespół Kontroli z Powietrza Naziemnych Urządzeń Nawigacyjnych Jednostki Wojskowej 3293 Powidz w zakresie określonym w pkt II niniejszej czę Powidz
(wielkopolskie)
usługi
2014-11-27 Płużenie dróg na całej szerokości jezdni, Płużenie dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskową - solną (zawartość soli - min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości dróg, likwidacja śliskości dróg poprzez posypywa przetargi Jabłonna
(mazowieckie)
usługi
2014-11-27 Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup noża ultradźwiękowego (generatora) do zabiegów laparoskopowych i do chirurgii klasycznej wraz z wielorazowymi materiałami eksploatacyjnymi w rodzaju i ilości szczegółowo określonych załączniku nr 3 do SIWZ. przetargi Wejherowo
(pomorskie)
dostawy
2014-11-27 Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 05.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z wyłączeniem wybranych miesięcy okresu wakacji letnich i ferii zimowych, ustawowych świąt i innych dni, zgodnie z opisem p przetargi Wrocław
(dolnośląskie)
usługi
2014-11-27 1. Opis: I. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec powinno być zgodne ze: 1) szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiS/9.3/2013 w ramach IX Osi Połaniec
(świętokrzyskie)
usługi
2014-11-27 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem węzłów sanitarnych w budynku nr 14 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, przy ul Taborowej 22 polegających na wymianie pionów instalacji c.o. w tym budynku przetargi Poznań
(wielkopolskie)
roboty budowlane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Przetargi

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej wybierz rodzaj zamówienia oraz województwo, w którym interesują Cię przetargi.

Ustawa kompetencyjna do konsultacji z opozycją

Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych. W celu zawężenia listy wynikowej Wyszukiwarka przetargów umożliwia przeszukiwanie ofert przetargowych za pomocą słów oraz fraz kluczowych.

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń
Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ust...
Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP
Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkuren...
Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania
W przetargach których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie jedynie w przypadkach, w których czynność dokonana przez zamaw...